Chính sách tài chính

HỌC PHÍ TRƯỜNG MẦM NON - TIỂU HỌC VIỆT MỸ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA

 

LỚP

PHÍ NHẬP HỌC

HỌC PHÍ

TIỀN ĂN

 TỔNG

Nhà trẻ

18th- 26th

2.500.000

2.590.000

910.000

3.500.000

Nhà trẻ

27th-36th

2.500.000

2.290.000

910.000

3.200.000

Mầm

3tuổi-4tuổi

2.500.000

2.090.000

910.000

3.000.000

Chồi

4tuổi - 5tuổi

2.500.000

2.090.000

910.000

3.000.000

5-6 tuổi

2.500.000

2.290.000

910.000

3.200.000

 


  • Phí nhập học (phí sinh hoạt hằng năm): bao gồm chăn, mền gối, dịch vụ giặt chăn, mền, gối & chi phí sinh hoạt ngoại khóa hàng năm (không bao gồm chương trình đi du lịch lựa chọn bên ngoài trường).
  • Thời gian đóng học phí: từ 25 - 30 hàng tháng, đóng trước khi bắt đầu tháng kế tiếp.
  • Bữa ăn bao gồm:  ăn sáng, ăn trưa, ăn xế.
  • Nhà trường có xe đưa rước học sinh.

 

* TẶNG BALO VIỆT MỸ KHI ĐÓNG PHÍ SINH HOẠT NĂM TRƯỚC NGÀY 30/5/2019

* ĐÓNG TRƯỚC CẢ NĂM HỌC GIẢM 10% HỌC PHÍ

* GIẢM 5% HỌC PHÍ CHO GIA ĐÌNH CÓ TỪ 2 CON HỌC TẠI TRƯỜNG