MỘT NGÀY CỦA HỌC SINH MẦM NON

/upload/files/v%E1%BA%ADt-ch%E1%BA%A5t-banner(1).jpg

THỜI KHÓA BIỂU MẦM NON

Thời gian biểu của một ngày học, hoạt động thực tế của học sinh có thể khác nhau ở các khối lớp. Phụ huynh sẽ được thông báo chương trình học của các em hàng tuần qua sổ báo bài.

/upload/files/th%E1%BB%9Di-kh%C3%A1o-bi%E1%BB%83u-mam-non.jpg

ĐỜI SỐNG HỌC ĐƯỜNG

Cùng chúng tôi tìm hiểu và nghe các em học sinh ở mỗi khối kể về những gì đã trải qua trong một ngày tại các cơ sở của VIỆT MỸ nhé!

Mầm non

/upload/files/H%E1%BB%8Dc%20sinh%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng%201.jpg

Tiểu học

/upload/files/H%E1%BB%8Dc%20sinh%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng%202.jpg

Môi trường Anh ngữ

/upload/files/H%E1%BB%8Dc%20sinh%20%C4%91%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng%204.jpg